Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
We geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Deze privacyverklaring wordt later aangevuld

Hoe onze klanten over ons denken